En fryd for øyet  -                  en fryd for helsen

Om Norsk Karvinginstitutt

 

Norsk Karvinginstitutt har som målsetting å bidra til et sunnere kosthold i befolkningen gjennom å gjøre frukt og grønnsaker tilgjengelig på en ny og morsommere måte. I vesten er karving av frukt og grønnsaker en lite kjent metode for tilberedning av mat. I Asia og Øst-Europa er dette derimot en anerkjent metode både i det profesjonelle og private kjøkken. Vi ønsker at også  nordmenn skal lære karving!

Nyttige linker

    Hurtiglenker

 

Kurs i karving og bruk av karvingverktøy er en viktig del av det vi i Norsk Karvinginstitutt tilbyr våre kunder. Men det er også viktig at vi selv er på høyde med de ideer og teknikker som finnes blant de beste i bransjen. Dette er ikke fordi vi ønsker å gjøre tingene kompliserte, men heller fordi vi ønsker å gjøre det kompliserte enkelt.

I Moskva ligger det mest sentrale senteret for opplæring innen faget karving i Europa. Dette er en del av det tyske selskapet Börner GmbH, som også produserer karvingverktøyet vi selger. Her kan man delta i kurs på mange nivåer - avhengig av de ferdigheter man har ervervet. 

På bildet over er kursinstruktør Pinmanee godt tilfreds med resultatet til vår norske deltaker etter første kursdag siste uken i mars 2011. På bildene nedenfor kan man ta resultatet nærmere i ettersyn, og det er helt tydelig at produksjonen har vært betydelig denne dagen. 

Kursene i Moskva er lagt opp i 5 ulike nivåer, og hvert av disse nivåene er selvstendige trinn der deltakerne lærer forskjellige karvingteknikker. De neste bildene viser eksempler på hva det er mulig å få ut av første nivå. Vi i Norsk Karvinginstitutt vil anvende en tilsvarende modell for vår kursvirksomhet her i Norge.  

Når kursdeltakerne har gjennomført nivå 1, blir dette markert ved at det utstedes diplom som viser at man har oppnådd slike ferdigheter. Det samme gjelder for hvert av de 5 nivåene kursene består av. Man kan ta alle fem nivåene fortløpende, eller dele kurset opp over tid. 

Samtlige komposisjoner som kan sees på denne siden, stammer fra det arbeid vår norske deltaker produserte på nivå 1 siste uken i mars 2011. Noe av det viktigste å ta med seg fra de forskjellige ferdighetsnivåene er hvordan samspillet mellom frukt, grønnsaker og verktøy er.  

Copyright ® 2011 Norsk Karvinginstitutt  
Norsk Karvinginstitutt

Neste